Digitālā   mārketinga    kursi

Izpratīsiet digitālā mārketinga veidus un kanālus. Sapratīsiet mājas lapas izveides soļus un digitālā mārketinga rīkus. Mācēsiet pareizi izveidot Google un Facebook reklāmu un  analizēt  to rezultātus. Attīstīsi savu biznesu pats vai apgūsti jaunas prasmes tālākajiem karjeras soļiem.

               Digitālā mārketinga un                      E-komercijas kursi tiešsaistē

Digitālā mārketinga un E-komercijas tēmas

Kursa tēmas:
 • EK veidi
 • EK iedalījums
 • B2B un B2C salīdzinājums
 • EK priekšrocības un trūkumi
 • ETSY veikala izveide un apskate
 • EK tendences 2022. gadā
 • EK biznesa modeļa modelēšana
 • EK platformu iedalījums
 • Domēna vārds
 • EK platformu salīdzinājums
 • Kā izveidot efektīvu mājas lapu
 • Mājas lapas izveides process
 • E-veikala dizains funkcijas un dizains
 • Mārketinga sākuma darbība e-komercijā
 • Digitālā mārketinga stratēģijas izveide
 • Digitālā mārketinga veidu apskats
 • Satura mārketings 
 • Meklētājprogrammu mārketings ( SEO)
 • Facebook un Google reklāmas iespējas un izveide
 • Google rīku apskats 
 • Mārketinga datu analīze
 • E-biznesa rīku apskats

Plašāk pa katru tēmu skatīt zemāk lapā.

Pieteikties digitālā mārketinga kursiem

Digitālā mārketinga kursiKursu apraksts un cena

 • Mācību metodes: Lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas, demonstrējumi, praktiskās nodarbības.
 • Kursa ilgums ir 40 akadēmiskās stundas.

 • Kursi notiek tiešsaistē. 
 • Nodarbības notiks pirmdienu un trešdienu vakaros sākot no 6.februāra . Plkst. 18:00-21:00
 • Pieteikšanās kursiem līdz 31.01.2023. 

 • Vienas lekcijas garums 4 akadēmiskās stundas. Kopā 10 lekcijas.
 • Pēc katras lekcijas saņemsiet digitālus mācību materiālus un lekcijas video ierakstu. Papildus lekciju ierakstiem saņemsiet vēl 40h video ierakstus uz papildu resursiem, kur varēsiet papildināt savas zināšanas.
 • Kursu maksa ir 200 EUR. 
 • Maksimālais cilvēku skaits grupā ir - 10 cilvēki.
 • Kursi notiek latviešu valodā.
 • Apmācību mērķis ir sniegt izpratni par e-komercijas būtību un veidiem, un par mūsdienu interneta tehnoloģijas lietošanu biznesa procesu organizēšanā un digitālajā mārketingā. Apskatīt digitālā mārketinga veidus. Izprast mājas lapas uzbūves principus un izstrādes soļus. Izveidot digitālā mārketinga stratēģiju un ieviest to. Apskatīt nepieciešamos Google un citus rīkus, lai mārketinga darbība būtu efektīvāka. Īsāk sakot - E-komercija un digitālais mārketings no A - Z ar praktiskiem piemēriem. Kurss balstīsies un praktiskiem piemēriem, jo teoriju Jūs varat izlasīt bez maksas. 

Digitālā mārketinga kursu grafiks februārim. 

Ja interesē kad ir plānoti nākamie digitālā mārketinga kursi, droši sazinies ar mani. Kursi noteikti būs :)

Datums 

Laiks 

Tēma 

 06.02.2023. 18:00 -       21:00

Ievads. E-komercijas trūkumi un priekšrocības. Digitālā mārketinga tendences.

 08.02.2023.  18:00 -        21:00  Biznesa/produkta modelēšana.  Domēna vārds. E-komercijas platformu iedalījums.        
 13.02.2023.  18:00 -         21:00   E-komerciju platformu apskats. Kā izveidot efektīvu mājaslapu? Mājaslapas izstrādes process. ETSY veikala izveide.
 15.02.2023.  18:00 -        21:00  Digitālā mārketinga stratēģijas izveide. Digitālā mārketinga veidi. Digitālā mārketinga kanāli.
 21.02.2023.  18:00 -       21:00 Satura mārketings. E-pastu mārketings. Influenceru mārketings.
 22.02.2023.  18:00 -      21:00 Sociālo tīklu mārketings. Facebook reklāmas izveide un analīze.
 27.02.2023.  18:00 -        21:00 Meklētājprogrammu mārketings - SEO. SEO audita rīki:  Ahrefs, Semrush, Nibbler.
 01.03.2023.  18:00 -         21:00 Google rīku apskats ( Analytics, MyBusiness, Google Search Console)
 06.03.2023.  18:00 -         21:00  Google Ads reklāmas konta uzbūve un izveide. Facebook reklāmas izveide.
 08.03.2023.  18:00 -         21:00  Google Ads reklāmu izveide/Tests

Visiem digitālā mārketinga kursa beidzējiem bezmaksas izveidošu Google  reklāmu un to nooptimizēšu, lai varat turpmāk paši reklāmas kontu viegli un saprotami uzturēt.


E-komercijas definīcija

E-komercija ir elektroniskās komercijas saīsinājums. Tas ir process, ar kura starpniecību pirkšana, pārdošana, tirdzniecība, pasūtīšana un samaksa par precēm un pakalpojumiem tiek veikta internetā. E-komercijas pamatprasība ir tīmekļa vietne. Tirdzniecība, reklāma, pārdošana un darījuma veikšana tiek veikta ar interneta palīdzību. Jebkurš naudas darījums, kas tiek veikts ar elektronisko mediju palīdzību, ir e-komercija.


E-biznesa definīcija

E-Bizness attiecas uz plašāku E-komercijas definīciju, ne tikai preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu, bet visa veida biznesa procesu veikšanu tiešsaistē, piemēram, klientu apkalpošanu, sadarbību ar biznesa partneriem, e-apmācības nodrošināšanu un elektronisku darījumu veikšanu organizācijās.
Uzņēmuma ikdienas iekšēju un ārēju procesu automatizācija un integrācija ar elektronisko tīklu starpniecību (piegādātāji, stratēģiskie partneri, reklāmas kampaņas, darbinieki, klienti, īpašnieki u.c.)
Visas pamatdarbības tiek veiktas, izmantojot elektroniskos medijus.

E-komercijas iedalījums

Pēc darījuma dalībniekiem 

 • Business-to-Consumer (B2C)
 • Consumer-to-Consumer ( C2C)
 • Government-to-Consumer ( G2C)
 • Business-to-Business ( B2B0
 • Consumer-to-Business ( C2B)
 • Government-to-Business (G2B)

Pēc preču veida

 • Fiziskas preces
 • Digitālas preces
 • Servisi/pakalpojumi

Pēc biznesa modeļa

 • Drop shipping ( atmest piegādi)
 • Warehousing ( vairumtirdzniecība un noliktavu saimniecība)
 • White labeling (baltais marķējums)
 • Private labeling and manufactoring ( privātā marķēšana un ražošana)

B2B un B2C atšķirības 

B2B galvenās iezīmes

 • Balstīts uz ilgtermiņa attiecībām
 • Iegūt maksimālu vērtību no ilgtermiņa attiecībām
 • Mazs, fokusēts mērķa tirgus
 • Daudzpakāpju un ilgs pārdošanas un pirkšanas process
 • Uz brenda identitāti būvētas personīgās attiecības
 • Izglītojošas un uz izpratni balstītas aktivitātes
 • Racionāla lēmuma pieņemšana, balstīta uz biznesam pievienoto vērtību

 B2C galvenās iezīmes

 • Balstīts uz produktu
 • Iegūt maksimālu vērtību pārdodot produktu
 • Liels mērķa tirgus
 • Viena soļa un vienkāršs pirkšanas un pārdošanas process
 • Brenda identiāte ir būvēta uz reputāciju un bildēm
 • Svarīgs izvietojums, pieejamība un pārdošanas aktivitātes
 • Emocionāls lēmuma pieņemšamas prrocess balstīts uz statusu, cenu un vēlmi

E-komercijas trūkumi

 • Nav klātienes efekts
 • Nepilnīgs klientu apkalpošanas serviss
 • Preču piegāde, nav tūlītējs efekts
 • Dažādu preču specifika
 • Sarežģīta reģistrēšanās un slēpti maksājumi
 • Tehniskās problēmas un maksājumu drošība
 • Ne visi klienti ir internetā

E-komercijas ieguvumi

 • Var uzsākt biznesu samērā ātri
 • Var ātri pielāgoties biznesa izmaiņām
 • Var uzsākt biznesu bez lielām investīcijām
 • Detalizēti produktu un pakalpojumu izklāsti
 • Būtisks laika ietaupījums
 • Personalizēta iepirkšanās
 • Retārgetinga iespējas
 • Bizness bez ģeogrāfiskās piesaistes 
 • Varat pelnīt 24/7
 • Zemākas uzturēšanas izmaksas
 • Neierobežots preču un pakalpojumu klāsts
 • Darbinieki var būt no visas pasaules
 • Izcilas reklāmas iespējas un reklāmas rezultātu mērīšana

E-komercijas biznesa modelis

Biznesa modelis sastāv no :

 • klienta - kas ir Jūsu īstais klients.
 • vērtības ( produkts) - produkts jāpārvērš vērtībā, lai sniegtu maksimālu labumu klientam.
 • kanāliem - kā ziņa, reklāma un vērtība nonāks līdz klientam.
 • attiecības ar klientu -  kā vairosim un stiprināsim klienta lojalitāti.
 • ienākumiem - no kurienes un kā saņemsiet ienākumus.
 • aktivitātēm - kas Jums vajadzīgs lai uzsāktu biznesu.
 • resursiem - kādi resursi nepieciešami lai saniegtu cerēto.
 • partneriem - kādus partnerus vajadzēs, lai sasniegtu rezultātu.
 • izdevumiem -  kas mums veidos izdevumus.

Domēna vārds

Domēna vārds ir pēc noteiktiem principiem veidotas un ar punktu atdalītas simbolu virknes, kas cilvēkiem vieglāk uztveramā un iegaumējamā veidā reprezentē ciparu formā izteiktu interneta tīkla adresi.

Domēna vārds sastāv no:

 • nemainīgās daļas, kas ir domēns, kuru atdala punkts, piemēram, augstākā līmeņa domēns - .lv
 • mainīgās daļas, kas ir daļa pirms domēna un ko izvēlas domēna vārda pieteicējs, piemēram, mana-organizacija

Kas jāņem vērā izvēloties domēna vārdu:

 • Esi atmiņā paliekošs
 • Esi viegli rakstāms
 • Esi saprotams
 • Domēna vārdam jābūt saistītam ar saturu
 • Iekļaujies no 2-62 simboliem
 • Var izmantot burtus, ciparus, domuzīmes
 • Izvēlies atbilstošus domēna paplašinājumus ( .lv, .com.)
 • Ņem vērā valodas īpašībasMājas lapas / e-veikala funkcijas

Mājas lapas uzdevumi:

 • Organizācijas tēla veidošana
 • Uzticēšanās veicināšana
 • Jauni klienti
 • Procesu automatizācija
 • Pārdošana 24/7
 • Jauni tirgi

Efektīvas vietnes pamati:

 • Efektīva adrese
 • Efektīvs saturs
 • Efektīvs vizuālais noformējums
 • Efektīvs iepirkšanās process
 • Efektīvs tehniskais risinājums
 • Efektīvs mārketings


Iepirkšanās process e-vietnē

No klienta perspektīvas:

 • Nokļūšana vietnē
 • Produkta apskate
 • Informācijas iegūšana
 • Pasūtījuma veikšana
 • Apmaksa
 • Produkta saņemšana

No pārdevēja perspektīvas:

 • Pasūtījuma saņemšana un pārbaude
 • Apmaksas pieprasīšana 
 • Apmaksas saņemšana
 • Preces pasūtīšana
 • Preces sagatavošana nosūtīšanai
 • Preces nosūtīšana

Mājaslapu  platformu iedalījums

  "Dari pats" platformas


 • Nevajag programmētāju
 • Standarta iespēju klāsts
 • Var sākt no 10-30 EUR
 • Ļoti ātrs rezultāts
 • Piemēri: Mozello, Shopify, WIX

Individuāls projekts uz tipveida bāzes

 • Veido profesionāļi
 • Iespējams realizēt individuālas prasības
 • Kvalitatīvi no 3000 - 10000 EUR
 • Kvalitātes un uzturēšanas risks
 • Piemēri: Wordpress, Woocommerce, Opencart

Globālās platformas "Lielveikali"

 • Piekļuve klientu plūsmai
 • Noteikumus diktē platforma
 • Komisijas maksa par katru pirkumu
 • Maz iespēju izcelties
 • Piemēri: eBuy, Amazon, Etsy

 Mājaslapas platformas izvēles kritēriji

 • Budžets
 • Izstrādes laiks
 • Biznesa modelis
 • Identitāte
 • Piekļuve patērētājiem
 • Funkcionalitāte
 • Mārketinga iespējas
 • SEO
 • Statistika

 • Lietošanas ērtums
 • Valodu atbalsts
 • Lokalitātes atbalsts
 • Maksājumu atbalsts
 • Piegādes veidu atbalsts
 • Datu imports/eksports
 • Integrācija un API
 • Klientu serviss
 • Komisijas maksas?

Interneta veikala izveides plānošana

Procesu plānošana: 

 • Biznesa modelis 
 • Pasūtījumu apstrāde
 • Piegāde 
 • Apmaksa

Prasību precizēšana:

 • Budžets
 • Izstrādes laiks
 • Minimālā obligātā funkcionalitāte
 • Nākotnes vajadzības

Platformas izvēle:

 • Cenu aptauja
 • Funkciju izvērtēšana
 • Klientu servisa pieejamība

Mājas lapas izstrādes process:

 • Nodefinēt mājas lapas mērķi
 • Definējam mērogu - laika plāns, izmaksas, darba apmērs
 • Lapas kartes un struktūrskices izveide 
 • Izveido saturu un pareizu SEO
 • Izdomā un izvēlies vizuālos elementus
 • Testēšana
 • Mājas lapas aktivizēšana   


Interneta veikala izveides soļi


Kataloga izveide:

 • Preču grupas
 • Preču ievadīšana

Sistēmas sagatavošana:

 • Rekvizītu ievade
 • Piegādes veidu ievade
 • Nodokļu izvēle

Informācijas ievietošana:

 • Pasūtīšanas kārtība
 • Piegādes kārtība
 • Distances līgums
 • Rekvizīti
 • Cita informācija

Veikala darba uzsākšana:

 • Pārbaude un labojumi
 • Reklāma
 • Klientu apkalpošana

Digitālā mārketinga  veidi

Sociālo mediju mārketings

 • Katrai platformai savs klients
 • Ērti piemeklēt auditoriju
 • Labi analītikas dati
 • Vietes ir vizuālas
 • Plašas reklāmas iespējas
 • Veido savu biznesa tēlu
 • Veido "šērojamu" saturu
 • Regulārs darbs
 • Ne visi klienti lieto sociālos tīklus
 • Mobile first - mājaslapai jābūt
 • Pārdošanas kanāls
 • Klientu atbalsts
 • Zīmola atpazīstamība
 • Iesaistes līmeņi
 • Satura mērķis
 • Vizuālās satura vadlīnijas
 • Tekstuālās satura vadlīnijas
 • Reklāmas kampaņas izveide

Satura mārketings


 • Vērtīgs klientiem
 • Nav kā reklāma
 • Nebalstās tikai uz atslēgvārdiem
 • Dod klientam ko tas meklē
 • Google tas patīk
 • Parāda Jūsu profesionalitāti
 • Jābūt regulāram, jaunam saturam
 • Ilgtermiņā vērtīgākais mārketinga rīks
 • Galvenie ieguvumi
 • Satura mārketinga stratēģija
 • Taktika satura mārketinga virzīšanai
 • Satura izveidošana
 • Satura realizēšana
 • Satura izplatīšana
 • Mērīt un pārskatīt saturu
 • Bloga raksti
 • Satura mārketinga nepieciešamība

Meklētājprogrammu mārketings

 • Organiskā plūsma ( SEO optimizācija)
 • On Page SEO
 • Off Page SEO
 • Tehniskais SEO
 • Maksas plūsma ( Google ads )
 • User experience ( UX)
 • User Interface ( UI)
 • SEO atmaksājas ilgtermiņā
 • Atslēgvārdu nozīme
 • Atslēgvārdu iedalījums
 • Jāsaprot par ko lapa
 • Attēliem ir nozīme
 • Unikāls saturs
 • Nejoko ar Google
 • Meta title ieteikumi
 • Meta description ieteikumi

E-pastu mārketings


 • Izcils B2B segmentā
 • Lētākais mārketinga rīks
 • Mērķis un stratēģija
 • Automatizācija
 • GDPR regulējums
 • Klientiem ir tiesības
 • Jābūt noderīgam nevis reklāmai
 • Call to action epasts
 • Testi, analīze, izmaiņas
 • Ne par daudz, ne par maz
 • Atslēgvārdi nosaukumā

Digitālais mārketings


Kas ir digitālais mārketings?

 •  Nepieciešamība, nevis ekstra
 • Vizuālais dizains un lietotāja pieredze ( UX un UI)
 • Digitālā mārketinga veidi
 • Digitālā mārketinga kanāli
 • Veidu un kanālu saderība
 • Meklēšanas un sociālo mediju saturs
 • FOMO
 • Digitālā mārketinga terminu skaidrojumi
 • Digitālā mārketinga tunelis
 • Digitālā mārketinga stratēģija

Digitālā mārketinga rīki

 •  Google My Business apskats
 • Google My Business izveide
 • Google My Business labā prakse
 • Google Search Console
 • Google Search Console nepieciešamība
 • Google Analytics apskats
 • Google Analytics izveide
 • Google Analytics praktiskais darbs
 • Ahrefs ( mājaslapas audita rīks)
 • Semrush ( mājaslapas audita rīks)
 • Google atslēgvārdu plānotājs
 • Page speed insight
 • Google trends


Google Ads izveide

 • Kādēļ vispār reklāma parādās?
 • Efektīvas reklāmas ietekmējošie faktori
 • Sekošanas tehnoloģijas
 • Reklāmas pozīcijas noteikšana
 • Kvalitātes rādītāji
 • Piezemēšanās lapas atbilstība
 • Google Ads maksas modeļi
 • Populārākie atdeves rādītāji
 • Google Ads konta izveide
 • Google Ads konta uzbūve
 • Reklāmas tekstu labā prakse
 • Atslēgvārdu plānošana
 • Atslēgvārdu iedalījums
 • Dažādu reklāmu izveide ( Search, GDN, Video)