NVA kursi strādājošajiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupas

 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Kursus vadu Rīgas Tehniskajā universitātē un šie kursi ir bezmaksas. Ar manis vadītajiem kursiem varat iepazīties zemāk lapā. 

Digitālais mārketings un datu analīze izmantojot Google Analytics un Google Ads.

Anotācija
Pēc programmas apgūšanas izglītojamais:
 • Izpratīs digitālā mārketinga veidus
 • Izpratīs digitālā mārketinga kanālus
 • Mācēs izveidot reklāmu Google Ads un analizēt un optimizēt reklāmu izmantojot Google Ads rīku
 • Mācēs analizēt sociālo tīklu reklāmas rezultātus izmantojot Meta Ads rīku
 • Mācēs analizēt mājas lapu izmantojot Google Analytics rīku
 • Mācēs izveidot digitālā mārketinga reklāmas stratēģiju
Digitālā mārketinga kursu tēmas

Programmas mērķis ir iepazīstināt un veidot izpratni par digitālā mārketinga veidiem un kanāliem. Izveidot mārketinga stratēģiju un to realizēt izvēloties piemērotākos digitālā mārketinga veidus un kanālus. Kursa laikā paskatīsim efektīvas mājaslapas izveides principus, efektīvas reklāmas izveidi sociālajos tīklos un Google Ads izveides labās prakses. Students mācēs pielietot digitālā mārketinga analītikas rīkus kā : Google Analytics, Google Ads. Meta Ads reklāmas analīze.

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

 • Digitālā mārketinga tendences. Digitālā mārketinga veidi un kanāli. Satura mārketings. Sociālo tīklu mārketings, e-pastu mārketings, digitālā mārketinga stratēģijas izveide.
 • Mājas lapas izveides process un optimizācija. Domēna vārda izvēle. SEO apskats un analītikas rīki. Google Analytics konta izveide un apskats.
 • Meta Business ( Facebook) izveide, reklāmas izveide un reklāmas analītika ar Meta Ads rīku.
 • Google Ads uzbūve. Atslēgvārdu analīze. Reklāmas izveide un optimizācija. Reklāmas budžeta optimizācija. Google Ads analītika.

Digitālā mārketinga tēmu apraksts

Digitālā mārketinga kursu atsauksme

E-komercijas mājas lapas izveide, optimizācija izmantojot Mozello, Woocommerce, ETSY.

Anotācija 

Programmas mērķis ir sniegt izpratni par e-komercijas veidiem un būtību un par mūsdienu interneta tehnoloģijas lietošanu biznesa procesu organizēšanā un digitālajā mārketingā. Mērķi ir izprast mājas lapas izveides un uzbūves principus un izvēlēties sev piemērotāko e-komercijas platformu. Apskatīsim Mozello, Woocommerce, Shopify un ETSY veikalu izveides platformas. Izpratīsiet un mācēsiet SEO mājas lapas optimizāciju.

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
Pēc programmas apgūšanas izglītojamais:

 • Izpratīs e-komercijas veidus
 • Izpratīs efektīva e-komercijas platformas izveidi
 • Mācēs izvēlēties sev piemērotāko e-komercijas platformu
 • Mācēs analizēt mājas lapu izmantojot Google Analytics 
 • Mācēs optimizēt SEO savai e-komercijas vietnei
 • Mācēs izveidot e-komercijas vietni pats Mozello, Woocommerce, ETSY


E-komercijas kursu tēmas

 • E-komercijas veidi. E-komercijas tendences. E-komercijas trūkumi un priekšrocības. E-komercijas platformu iedalījums.
 • Mājas lapas izveides process un optimizācija. Domēna vārda izvēle. SEO apskats un analītikas rīki.
 • E-komercijas platformas izveide izmantojot Mozello, Woocommerce, ETSY
 • Google My Business apskats un izveide. Mājas lapas analītika ar Google Search Console. Google Analytics konta izveide un apskats.


E-komercijas kursu atsauksmes

Kursu apraksts un cena


 • Mācību metodes: Lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas, demonstrējumi, praktiskās nodarbības.
 • Kursa ilgums ir 80 akadēmiskās stundas.  
 • teorija: 60 stundas
 • praktiskie darbi: 20 stundas
 • eksāmens 4 stundas
 • 10 tiešsaistes lekcijas
 • Pieteikšanās kursiem sākies aprīlī.
 • Kursi notiek tiešsaistē. Nodarbības notiks darbdienu vakaros un pa dienu -  reizi nedēļā. Plkst. 17:45-21:45  un  10:45-14:45

 • Vienas lekcijas garums 5 akadēmiskās stundas.
 • Pēc katras lekcijas saņemsiet digitālus mācību materiālus un lekcijas ierakstu.
 • Kursu maksa - kursi ir bezmaksas
 • Maksimālais grupas apjoms ir 12 cilvēki. Minimālais apjoms ir 10 cilvēki.
 • Kursi notiek latviešu valodā.
 • Programmas mērķis ir iepazīstināt un veidot izpratni par digitālā mārketinga veidiem un kanāliem. Izveidot mārketinga stratēģiju un to realizēt izvēloties piemērotākos digitālā mārketinga veidus un kanālus. Kursa laikā paskatīsim efektīvas mājaslapas izveides principus, efektīvas reklāmas izveidi sociālajos tīklos un Google Ads izveides labās prakses. Students mācēs pielietot digitālā mārketinga analītikas rīkus kā : Google Analytics, Google Ads. Meta Ads reklāmas analīze.
Kursu apraksts un cena


 • Mācību metodes: Lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas, demonstrējumi, praktiskās nodarbības.
 • Kursa ilgums ir 80 akadēmiskās stundas.  
 • teorija: 60 stundas
 • praktiskie darbi: 20 stundas 
 • eksāmens 4 stundas
 • 12 tiešsaistes lekcijas
 • Pieteikšanās kursiem sākies septembrī.
 • Kursi notiek tiešsaistē. Nodarbības notiks darbdienu vakaros -  divas reizes nedēļā. Plkst. 18:00-21:00

 • Vienas lekcijas garums 5 akadēmiskās stundas.
 • Pēc katras lekcijas saņemsiet digitālus mācību materiālus un lekcijas ierakstu.
 • Kursu maksa - kursi ir bezmaksas
 • Maksimālais grupas apjoms ir 12 cilvēki. Minimālais apjoms ir 10 cilvēki.
 • Kursi notiek latviešu valodā.
 • Programmas mērķis ir sniegt izpratni par e-komercijas veidiem un būtību un par mūsdienu interneta tehnoloģijas lietošanu biznesa procesu organizēšanā un digitālajā mārketingā. Mērķi ir izprast mājas lapas izveides un uzbūves principus un izvēlēties sev piemērotāko e-komercijas platformu. Apskatīsim Mozello, Woocommerce, Shopify un ETSY veikalu izveides platformas. Izpratīsiet un mācēsiet SEO mājas lapas optimizāciju.