MĒŖKIS UN UZDEVUMS

No līdzīgām nodarbībām atšķiramies, jo vēlamies izglītojamajiem radīt reālu priekšstatu par nodarbību ciklā paredzētajām profesijām – tiks veikti ar apskatāmo profesiju saistīti uzdevumi, analizēti un praktiski pētīti aktuālās nozares jautājumi un, protams, tiks attīstīta komunikācija ar nozares speciālistiem – mūsu viesiem nodarbībās.


Dalībieki 1.-4. klašu skolēni

Nodarbības vadu sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti

PROGRAMMA

Nodarbībās katrs izglītojamais veidos savu elektrisko ķēdi, uzzinās elektrisko komponenšu izmantošanas iespējas un iepazīsies ar elektrotehnikas pamatiem pildot praktiskus uzdevumus, izmantojot ikdienā sastopamus elektronikas komponentus.